Lexmondse Ondernemersvereniging (LOV), Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Zederik (SBBZ), Ondernemersvereniging Meerkerk (OVM), Ondernemersvereniging Ameide en Tienhoven aan de Lek (Actio) en Vereniging voor Beheer en Parkmanagement Bedrijventerrein de Bull hebben de overkoepelende Vereniging Ondernemend Vijfheerenlanden (VOV) opgericht.

Bij notaris Verschuren is de oprichtingsakte ondertekend door Frans de Bruyn en Rebecca Versluis, mede-initiatiefnemers voor de oprichting.

De VOV is een overkoepelende vereniging van ondernemersorganisaties van de kleinere kernen in de gemeente Vijfheerenlanden. Bij de ondernemers uit de kleinere kernen bleek de behoefte te bestaan om de krachten te bundelen, nadat een eerdere samenwerking inclusief de ondernemersverenigingen van Vianen en Leerdam onvoldoende van de grond kwam.

Met de VOV vertegenwoordigen we ongeveer 380 ondernemers.

Het doel van VOV is het samenbrengen van ondernemers, het in kaart brengen en beheren van gemeenschappelijke (ondernemers-)belangen en deze te vertegenwoordigen naar de gemeente Vijfheerenlanden, de provincie Utrecht en andere instanties. Waarbij Gemeente Vijfheerenlanden VOV als haar formele gesprekspartner ziet namens de ondernemers uit de kleinere kernen. Verder wil VOV zich sterk maken bij het bevorderen en verdelen van nieuw te vormen en uitbreiding van bedrijventerreinen in de gemeente Vijfheerenlanden.