Om die vraag te beantwoorden organiseert Ondernemend Vijfheerenlanden in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 een economisch debat.

Het debat vindt plaats op 29 oktober 2018 in Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6 te Lexmond.

Onder leiding van AndrĂ© Krouwel (kieskompas.nl) zullen de vertegenwoor­digers van de acht partijen die deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen met elkaar en met ondernemers in debat gaan over diverse economische onderwerpen, zoals bereikbaarheid, duurzaamheid, winkelsluiting en opleiding.

Opzet van de bijeenkomst

  • 19.30 uur Inloop met koffie en thee
  • 20.00 uur Opening door Guus Boogaard (voorzitter Ondernemend Vijfheerenlanden i.o.)
  • 20.10 uur Voorstellen deelnemende kandidaat raadsleden
  • 20.30 uur Debatronde 1
  • 21.15 uur Debatronde 2

We hopen op een mooi, inhoudelijk debat!

Wees welkom!