De Lexmondse Ondernemersvereniging (LOV) is opgericht op 31 januari 1985 en voortgekomen uit de Lexmondse winkeliers vereniging. Tijdens een vergadering op 27 februari 1985 heeft de winkeliersvereniging zich opgeheven en is opgegaan in de LOV met de verwachting uitsprekend “dat de belangen van de winkelhoudende ondernemers ook binnen de LOV volledig zullen worden gewaarborgd”.

En dat is nog steeds het geval, want de winkelhoudende ondernemers en de horeca houden aparte vergaderingen en hebben een eigen bestuur welke onder de paraplu van het dagelijks bestuur opereert. Het huidige bestuur van LOV-WH bestaat uit voorzitter Henk van Maren, secretaris Isabel Ermstrang en penningmeester Dirk Bassa.

De LOV is destijds opgericht door initiatieven van Henk de With, Jan Oosterling, Co Stravers, Teun Molenaar en als secretaresse Patricia Quaak. Om het bestuur voltallig te maken is Leen van Maaren gevraagd tot het bestuur toe te treden in de eerste algemene ledenvergadering gehouden op 28 maart 1985.

De bestuurssamenstelling is tijdens het 30-jarig bestaan enkele malen gewijzigd. Voor Co Stravers is Gert Versluis in de plaats gekomen. Henk de With heeft zijn stokje doorgegeven aan Roel de With. Voor Gert Versluis is Jaap van Reeuwijk in de plaats gekomen en Leen van Maaren heeft zijn hamer overgedragen aan Mark Veenendaal. Enkele jaren geleden is het bestuur uitgebreid met de dames Isabel Ermstrang en Antoinette van der Plas. Sinds december 2017 bestaat het huidige bestuur uit John van der Ham (voorzitter), Annette Bronkhorst (secretaris), Dirk Bassa (penningmeester) en algemeen bestuursleden Henk van Maren, Isabel Ermstrang, Frans de Bruyn, Arjan Smits en Hans van Dieren (pr).